Cách đăng ký dự thi kỳ thi kỹ năng đặc định ngành dịch vụ ăn uống, khách sạn

14/10/2019

Nhật Bản đã chính mở cửa nhận đơn đăng ký thi kỹ năng đặc định ngành dịch vụ ăn uống, khách sạn, tuy nhiên còn rất nhiều bạn đang hoang mang không biết mình đăng ký tham dự thi như thế nào và địa điểm thi chính xác ở đâu. Bài viết hôm nay sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên. 

 

1. Cách đăng ký dự thi kỳ thi kỹ năng đặc định ngành dịch vụ ăn uống, khách sạn

 

Để đăng ký các bạn làm theo các bước sau

Bước 1: Đăng nhập trang web đăng ký

Bạn hãy đăng nhập vào trang web https://otaff.or.jp/

Cách đăng ký dự thi kỳ thi kỹ năng đặc định ngành dịch vụ ăn uống, khách sạn

Bước 2: Sau khi đã nhập địa chỉ email trên trang web, hệ thống sẽ gửi mẫu đăng ký về mail của các bạn. Các bạn hãy kiểm tra mail và đăng ký theo đường link gửi kèm trong mail nhé.

Ghi họ tên

Hãy nhập tên của bạn thật chính xác và nhập bằng tiếng Anh

Ngày, tháng, năm sinh

Hãy nhập ngày tháng năm dương lịch theo thứ tự năm/tháng/ngày. 

Giới tính

Hãy đánh dấu vào ô phù hợp 

Quốc tịch

Chọn tên nước mình bằng cách kéo xuống và lựa chọn trong danh sách

Địa chỉ

Hãy nhập địa chỉ ở Nhật Bản để chắc chắn nhận được bưu phẩm. 

Số điện thoại

Hãy nhập số điện thoại bạn đang dùng để có thể liên hệ với bạn khi cần thiết

Địa chỉ e-mail

Hãy nhập chính xác địa chỉ email của bạn. Sau đó bạn hãy nhập địa chỉ email của người dự thi quyết định sẽ thay mình nhận phiếu dự thi, thông báo kết quả thi,...Nếu bạn là người dự thi không có ai đại diện thì không cần nhập.

Kiểm tra người có tư cách dự thi

Bạn phải là người đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết để dự thi.

Hội trường thi theo nguyện vọng 

Hãy lựa chọn một hội trường thi duy nhất theo nguyện vọng của mình 

Ảnh chụp khuôn mặt

Ảnh chụp mặt theo định dạng JPEG (kích thước dưới 1 MB) và thỏa mãn những điều kiện sau:

- Kích thước: ảnh có kích thước dài 40 mm, rộng 30 mm

- Ảnh được chụp trong vòng 6 tháng trở lại

- Ảnh chụp chính diện, không đội mũ

- Ảnh chụp với phông nền trắng

- Ảnh chụp rõ ràng

Số thẻ ID v.v.

Hãy nhập chính xác số “Thẻ lưu trú” hay “Hộ chiếu” 

 

2. Địa điểm thi kỹ năng đặc định Nhật Bản

 

Hội trường Nagaoka: ngày 18 tháng 11 (thứ Hai)

 • Bắt đầu thủ tục tiếp nhận người dự thi: 9:30 

 • Thời gian làm bài thi: 10:30 ~ 11:50

 • Hội trường thi: Hội trường lớn, Tầng 2, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nagaoka

 • Địa chỉ: 2-1-1 Sakanouemachi, Nagaoka-shi, Niigata-ken

 • Chỉ tiêu số lượng người dự thi: 100 thí sinh

Hội trường Nagaoka: ngày 18 tháng 11 (thứ Hai)

 • Bắt đầu thủ tục tiếp nhận người dự thi: 13:30 

 • Thời gian làm bài thi: 14:30 ~ 15:50

 • Hội trường thi: Hội trường lớn, Tầng 2, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nagaoka

 • Địa chỉ: 2-1-1 Sakanouemachi, Nagaoka-shi, Niigata-ken

 • Chỉ tiêu số lượng người dự thi: 100 thí sinh

Hội trường Saitama: ngày 19 tháng 11 (thứ Ba)

 • Bắt đầu thủ tục tiếp nhận người dự thi: 9:30 

 • Thời gian làm bài thi: 10:30 ~ 11:50

 • Hội trường thi: Phòng họp lớn, Tầng 3, Tòa nhà JA Kyosai Saitama

 • Địa chỉ: 1-2 Dote-cho, Oomiya-ku, Saitama-shi, Saitama-ken

 • Chỉ tiêu số lượng người dự thi: 200 thí sinh

Hội trường Saitama: ngày 19 tháng 11 (thứ Ba)

 • Bắt đầu thủ tục tiếp nhận người dự thi: 13:30 

 • Thời gian làm bài thi: 14:30 ~ 15:50

 • Hội trường thi: Phòng họp lớn, Tầng 3, Tòa nhà JA Kyosai Saitama

 • Địa chỉ: 1-2 Dote-cho, Oomiya-ku, Saitama-shi, Saitama-ken

 • Chỉ tiêu số lượng người dự thi: 200 thí sinh

Địa điểm thi kỹ năng đặc định Nhật Bản


Hội trường Tokyo: ngày 18 tháng 11 (thứ Hai)

 • Bắt đầu thủ tục tiếp nhận người dự thi: 9:30 

 • Thời gian làm bài thi: 10:30 ~ 11:50

 • Hội trường thi: Phòng thực tập, Tầng 13, Tòa nhà Time 24

 • Địa chỉ: 2-4-32 Aomi, Koto-ku, Tokyo

 • Chỉ tiêu số lượng người dự thi: 300 thí sinh

Hội trường Tokyo: ngày 18 tháng 11 (thứ Hai)

 • Bắt đầu thủ tục tiếp nhận người dự thi: 13:30 

 • Thời gian làm bài thi: 14:30 ~ 15:50

 • Hội trường thi: Phòng thực tập, Tầng 13, Tòa nhà Time 24

 • Địa chỉ: 2-4-32  Aomi, Koto-ku, Tokyo

 • Chỉ tiêu số lượng người dự thi: 300 thí sinh

Hội trường Tokyo: ngày 19 tháng 11 (thứ Ba)

 • Bắt đầu thủ tục tiếp nhận người dự thi: 9:30 

 • Thời gian làm bài thi: 10:30 ~ 11:50

 • Hội trường thi: Phòng thực tập, Tầng 13, Tòa nhà Time 24

 • Địa chỉ: 2-4-32 Aomi, Koto-ku, Tokyo

 • Chỉ tiêu số lượng người dự thi: 300 thí sinh

Hội trường Tokyo: ngày 19 tháng 11 (thứ Ba)

 • Bắt đầu thủ tục tiếp nhận người dự thi: 13:30

 • Thời gian làm bài thi: 14:30 ~ 15:50

 • Hội trường thi: Phòng thực tập, Tầng 13, Tòa nhà Time 24

 • Địa chỉ: 2-4-32 Aomi, Koto-ku, Tokyo

 • Chỉ tiêu số lượng người dự thi: 300 thí sinh

Hội trường Tokyo: ngày 20 tháng 11 (thứ Tư)

 • Bắt đầu thủ tục tiếp nhận người dự thi: 9:30 

 • Thời gian làm bài thi: 10:30 ~ 11:50

 • Hội trường thi: Phòng thực tập, Tầng 13, Tòa nhà Time 24

 • Địa chỉ: 2-4-32 Aomi, Koto-ku, Tokyo

 • Chỉ tiêu số lượng người dự thi: 300 thí sinh

Hội trường Tokyo: ngày 20 tháng 11 (thứ Tư)

 • Bắt đầu thủ tục tiếp nhận người dự thi: 13:30 

 • Thời gian làm bài thi: 14:30 ~ 15:50

 • Hội trường thi: Phòng thực tập, Tầng 13, Tòa nhà Time 24

 • Địa chỉ: 2-4-32 Aomi, Koto-ku, Tokyo

 • Chỉ tiêu số lượng người dự thi: 300 thí sinh

Hội trường Nagoya: ngày 19 tháng 11 (thứ Ba)

 • Bắt đầu thủ tục tiếp nhận người dự thi: 9:30 

 • Thời gian làm bài thi: 10:30 ~ 11:50

 • Hội trường thi: Phòng A, Tầng 2, Nagoya Sunsky Room

 • Địa chỉ: 1-18-22 Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken

 • Chỉ tiêu số lượng người dự thi: 170 thí sinh

Hội trường Nagoya: ngày 19 tháng 11 (thứ Ba)

 • Bắt đầu thủ tục tiếp nhận người dự thi: 13:30

 • Thời gian làm bài thi: 14:30 ~ 15:50

 • Hội trường thi: Phòng A, Tầng 2, Nagoya Sunsky Room

 • Địa chỉ: 1-18-22 Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken

 • Chỉ tiêu số lượng người dự thi: 170 thí sinh

Hội trường Kobe: ngày 20 tháng 11 (thứ Tư)

 • Bắt đầu thủ tục tiếp nhận người dự thi: 9:30 

 • Thời gian làm bài thi: 10:30 ~ 11:50 

 • Hội trường thi: Phòng tổ chức sự kiện, Tầng 2, Phòng thương mại và công nghiệp Kobe

 • Địa chỉ: 6-1 Minatojima Nakamachi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken

 • Chỉ tiêu số lượng người dự thi: 210 thí sinh

Hội trường Kobe: ngày 20 tháng 11 (thứ Tư)

 • Bắt đầu thủ tục tiếp nhận người dự thi: 13:30 

 • Thời gian làm bài thi: 14:30 ~ 15:50

 • Hội trường thi: Phòng tổ chức sự kiện, Tầng 2, Phòng thương mại và công nghiệp Kobe

 • Địa chỉ: 6-1 Minatojima Nakamachi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken

 • Chỉ tiêu số lượng người dự thi: 210 thí sinh

Hội trường Hiroshima: ngày 18 tháng 11 (thứ Hai)

 • Bắt đầu thủ tục tiếp nhận người dự thi: 9:30 

 • Thời gian làm bài thi: 10:30 ~ 11:50 

 • Hội trường thi: Giảng đường A / B, Tầng 10, Tòa nhà JA Hiroshima

 • Địa chỉ: 4-7-3 Otemachi, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken

 • Chỉ tiêu số lượng người dự thi: 120 thí sinh

Hội trường Hiroshima: ngày 18 tháng 11 (thứ Hai)

 • Bắt đầu thủ tục tiếp nhận người dự thi: 13:30 

 • Thời gian làm bài thi: 14:30 ~ 15:50

 • Hội trường thi: Giảng đường A / B, Tầng 10, Tòa nhà JA Hiroshima

 • Địa chỉ: 4-7-3 Otemachi, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken

 • Chỉ tiêu số lượng người dự thi: 120 thí sinh

Hội trường Kumamoto: ngày 18 tháng 11 (thứ Hai)

 • Bắt đầu thủ tục tiếp nhận người dự thi: 9:30 

 • Thời gian làm bài thi: 10:30 ~ 11:50

 • Hội trường thi: Phòng họp lớn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Kumamoto

 • Địa chỉ: 10 Yokokoyamachi, Chuo-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken

 • Chỉ tiêu số lượng người dự thi: 90 thí sinh

Hội trường Kumamoto: ngày 18 tháng 11 (thứ Hai)

 • Bắt đầu thủ tục tiếp nhận người dự thi: 13:30 

 • Thời gian làm bài thi: 14:30 ~ 15:50

 • Hội trường thi: Phòng họp lớn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Kumamoto

 • Địa chỉ: 10 Yokokoyamachi, Chuo-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken

 • Chỉ tiêu số lượng người dự thi: 90 thí sinh

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!


Tin hữu ích

Xem thêm